Service & voorzieningen

Basis servicepakket
De eigenaren betalen aan de Vereniging van Eigenaren een bijdrage voor het onderhoud aan de gemeenschappelijke delen en het casco van de flat. Daarnaast betalen zij, maar ook de huurders een maandelijkse bijdrage voor services. Het gaat hierbij om:
  * tuinonderhoud;
  * glasbewassing buitenzijde en binnenzijde algemene ruimten;
  * schoonmaak algemene ruimten;
  * levering elektriciteit en water in de algemene ruimten;
  * volledige administratie inzake de dienstverlening ten behoeve van de VvE;
  * alle zaken die met het beheer van het gebouw te maken hebben;
  * afrekening individuele verwarmingskosten;
  * de beschikbaarheid van een huismeester/schoonmaker;
  * gebruik van de logeerkamer tegen betaling van de kostprijs;
  * assurantiekosten, waaronder een glasverzekering;
  * tweemaal per week ophalen huisvuil, glas en oud papier;
  * het gebruik van de algemene ruimten door de eigenaren en huurders voor bewonersactiviteiten;
De hoogte van de servicekosten varieert al naar gelang de grootte van het appartement.
Als een appartement leeg staat dan komen deze kosten voor rekening van de eigenaar.
De servicekosten kunnen jaarlijks worden aangepast.

Voorzieningen
Bewoners kunnen gebruik maken van een grote recreatiezaal met biljart, sjoelbakken en een leeshoek met een bibliotheek. De zaal kan ook ingezet worden voor vergaderingen en andere bijeenkomsten (na overleg en tegen kostprijsbetaling).
Daarnaast is er een aantal logeerkamers beschikbaar. De bewoners kunnen voor hun gasten één of meer nachten tegen kostprijs een logeerkamer huren.
In de wasruimte zijn de was- en droogmachines tegen een vergoeding te gebruiken. Er zijn fietsenstallingen binnen en buiten.

© Copyright Cronestein.nl