Mededelingen

Potentiële kopers van een appartement in Cronestein
Als potentiële nieuwe eigenaar of bewoner van een appartement in Cronestein zult u altijd een gesprek met de manager hebben om de gang van zaken binnen het complex uit te leggen en krijgt u het huishoudelijk reglement overhandigd.
Laat u altijd goed informeren, al dan niet via uw makelaar, over de staat van onderhoud van een appartementen complex en de financiële situatie van een VvE.

Short stay verhuur van appartementen
Er zijn twee appartementen beschikbaar voor short stay verhuur. Over het algemeen zijn deze verhuurd.
Voor informatie hierover:
   XPat Xpert t.a.v. dhr R.Peeters    Gangetje 14a, 2311 ER LEIDEN    071-8887297 Xpat Xpert website

Huren van een logeerkamer
Eigenaren en bewoners kunnen via de locatiemanager voor één of meer nachten een logeerkamer voor gasten of familie boeken tegen een vergoeding: E-mail: cronesteinserviceflat@planet.nl

VvE en fiscaal
Voor eigenaren geldt bij uw belastingaangifte dat uw aandeel in het eigen vermogen van de VvE tot uw box 3 vermogen behoort. Let dus op dat u voor het betreffende jaar de gegevens van het betreffende jaarverslag gebruikt. U bent hiervoor zelf aansprakelijk.
Het jaarverslag van de VvE vindt u op het eigenarenportal.

Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VvE
Tweemaal per jaar is er een ALV, waarbij eigenaren en bestuur de stand van zaken bespreken, besluiten nemen en de begroting en het Meerjarenonderhoudsplan worden vastgesteld.
Eigenaren kunnen de relevante informatie inzien op het eigenarenportal.
De eerstvolgende ALV is op woensdag 11 december 2019 om 20.00 uur in de recreatiezaal op de 12e verdieping.
De ALV is alleen toegankelijk voor eigenaren.


© Copyright Cronestein.nl